Anto Aničić
Typography

oce nasBog je neizriciv, šutljiv, ali On je moj Bog. Od Njega dolazim, k Njemu idem. On je cilj moga života. Njemu ne mogu umaknuti, od Njega ne mogu pobjeći...  

Moram uvijek razmišljati o svome podrijetlu i svome cilju, moram misliti i na činjenicu da me Bog ljubi.

On se sa mnom susreće pozivajući me, a ja se susrećem s Njim odgovarajući mu. Vjerujem u ovoga Boga. Doživljavam ga samo "djelomično".
On je više od mog iskustva. Ali sigurno znam; On me je stavio u svoje srce.   Gleda me, živi sa mnom, ljubi me.
Povezan je sa mnom u radosti i trpljenju. Surađuje sa mnom u mome ostvarenju... Bog me prihvaća i ljubi kao što ljub svog Sina....

Vjerujem u Boga - jer On vjeruje u mene....              

Paul Haschek