04
Tue, Aug
1 New Articles

Članci o svecima
Typography

Stara franjevačka svetkovina, Gospa od anđela, slavi se 2. kolovoza. Ta svetkovina potječe iz prvih franjevačkih dana. Na ovaj dan se prisjećamo obraćenja svetog oca Franje koji se dogodilo upravo 2. kolovoza 1208. godine u malenoj crkvici svete Marije od Anđela, podno grada Asiza, a u franjevačkoj povijesti, ta crkva je poznata kao Porcijunkula. Ovo je i dan potpunog oprosta, tzv. Porcijunkulskog oprosta.

U povodu blagdana Gospe od Anđela, koji se slavi u subotu 2. kolovoza, u svim franjevačkim crkvama diljem svijeta vjernici mogu dobiti porcijunkulski ili potpuni oprost od vremenitih kazni. Taj oprost vjernici mogu dobiti od 1. kolovoza u podne do 2. kolovoza u ponoć ako se ispovjede, pričeste, pohode franjevačku crkvu ili župu, te izmole Vjerovanje, Oče naš i pomole se na nakanu Svetog Oca.

Oprost je godine 1216. sv. Franjo izmolio od pape Honorija III., koji je odredio posebni oprost svima onima koji pohode crkvicu Porcijunkulu .... Slaveći Gospu od Anđela, dobivamo također i poticaj da se sjetimo svoga anđela čuvara, da mu uputimo zahvalnost za sve trenutke kada nas je štitio i čuvao, a nismo ni znali kako se to dogodilo. Blagdan Gospe od Anđela, kada se franjevci spominju obraćenja sv. Franje koje se dogodilo godine 1208. u Porcijunkuli, postao je važnim trenutkom pomirbe za vjernike, da poput Franje mogu doživjeti Gospodinovo milosrđe.gospa od andjela2

 

O aktualnosti Franjine pobožnosti prema crkvi, mjestu u kojemu se čuva Otajstvo Tijela i Krvi Kristove, i prema samom euharistijskom Otajstvu govori ulomak molitve zapisane u njegovoj Oporuci. "Od preuzvišenoga Sina Božjega ništa tjelesnoga ne vidim u ovome svijetu osim Njegovoga presvetog Tijela i Krvi". Franjo je tako preporučio svojim sinovima da se sa strahopoštovanjem klanjaju Sinu Božjem u euharistiji te Utjelovljenje usporedio s euharistijskom zbiljom: kao što se Kristovo božanstvo krije u Utjelovljenju, isto se tako krije i u euharistijskome posvećenom kruhu. Krist se ponižava svaki dan, svaki dan dolazi k nama u poniznim prilikama; svaki dan dolazi iz Očeva krila na oltar u svećenikove ruke, ističe se u jednoj Franjinoj opomeni.

POTPUNI OPROST

Potpuni oprost koji se veže uz blagdan Gospe od Anđela nije samo ispovijed. U ispovijedi se brišu naši grijesi. No postoje određene nesavršenosti, potreba da se duša liječi. Svakim teškim grijehom zaslužujemo vječnu i vremenitu kaznu. Od vječne kazne dobivamo oprost na ispovijedi, a vremenitu kaznu moramo 'odraditi', otplatiti ili ovdje na zemlji dobrim djelima, molitvama…. ili poslije smrti u čistilištu. Da ne bi morali tu dušu liječiti u čistilištu poslije smrti, Bog nam daje priliku već na zemlji u našim životima, da se tu liječimo pokorom.

Ljudi su nekoć morali hodočastiti u Svetu Zemlju da bi zadobili ovakav oprost, oprost od kazna za grijehe, što je bilo iz raznih razloga mnogima nemoguće. U tome je I veličina sv. oca Franje koji je brinući za potrebe duša isposlovao da se I u Asizu u Porciunkulskoj crkvici dobije takav oprost. Poptuni oprost je prvotno bio vezan uz pohod Porcijunkuli, ali kasnije se proširio na sve franjevačke crkve. Poptunim oprostom koji možemo dobiti na dan Porcijunkule ili Gospe od Anđela, dobivamo oprost od svih vremenitih kazni.

MARIJA OD ANĐELA – PORCIJUNKULA

Porcijunkula ili Sv. Marija Anđeoska malo je zemljište s crkvicom nedaleko Asiza koje je 1209. godine sv. Franjo dobio od asiških benediktinaca za boravište svoje braće. Možemo reći da je sv. Franjo uzeo koristiti za svoju „katedralu“ ovu od benediktinaca darovanu derutnu crkvicu. Crkvica Porcijunkula nalazi se danas unutar bazilike Sv. Marije Anđeoske koja je građena po nalogu pape Pija V. od 1569. do 1679. godine. Pio X. uzdigao je baziliku na čast papinske bazilike nazivajući je "Majka i Glava svih crkava Franjevačkog reda".
 
Porcijunkula je kolijevka franjevaštva. Ta crkvica podno Asiza, postala je okupljalište prvih Franjinih sljedbenika i ishodište franjevaštva. U ovoj maloj crkvici, sv. Franjo je doživio svoje obraćenje i rasvjetljenje kada ga Bog poziva živjeti i propovijedati Evanđelje. U njoj je i osnovan RED MANJE BRAĆE (lat. ORDO FRATRUM MINORUM – OFM). U njoj su se braća sabirala, slavila kapitule, a napose molila. U njoj je Franjo primio u bratstvo i sv. Klaru.

Porcijunkula je zapravo jedno malo svetište sv. Marije Anđeoske koju je sv. Franjo osobito volio. Smatrao je da je u njoj Majka Gospodinova osobito prisutna te iz tog mjesta osobito pomaže sve koji joj se utjehu. Upravo ovu crkvicu, papa Honorije III obdario je popunim oprostom. Pogledajmo kako se to dogodilo:
KAKO JE FRANJO DOBIO OD PAPE HONORIJA III DA SE U PORCIJUNKULI DOBIVA POPTUNI OPROST.

Franjo je okajavao svoje grijehe koje je počinio do tada u svom životu. U toj dubini kajanja i gorčini prema grijesima, duboko ga je ispunila sigurnost da su mu oprošteni svi grijesi, ali i sve kazne za grijehe. Kako je to isprosio za sebe, onda je htio da to i drugi mogu dobiti.
 
Evo sažetka Teobaldove diplome (asiškog biskupa' (1296.-1329.) koju možemo navesti posebno zbog dokazne vrijednosti tog svjedočanstva):
„ Sv. Franjo se nalazi u Sv. Mariji Anđeoskoj; noću mu je objavljeno da ode u Perugiu vrhovnom svećeniku Honoriju III., da izmoli oprost za Porcijunkulu, koju je obnovio.

Sutradan je otišao u pratnji fra Masea iz Marignana. Papa, pošto je oslobodio Franju od obavezne 'manu adiutrice' (birokratske takse za traženi privilegij), upita ga: 'Koliko godina oprosta tražiš?' Sv. Franjo odgovori: 'Sveti Oče, ja ne tražim godine, nego duše' i nastavi: 'ja bih želio, ako se to sviđa Vašoj Svetosti, da svatko tko uđe u ovu crkvu ispovjeđen i kaje se, bude oslobođen od svih svojih grijeha, od krivnje i kazne na nebu i na zemlji, od krštenja do dana i časa kad uđe u spomenutu crkvu'.

Na prigovor pape ('Nije u skladu s običajem Svete Stolice da dade takav oprost'), svetac odgovori: 'Ovo što molim, ne molim od sebe nego u ime Gospodina našega Isusa Krista'. Nato papa zaključi: 'Sviđa nam se da ga dobiješ' (15)“.

Sve vas želim poslati u raj – tim je riječima Franjo Asiški vjernicima okupljenim u Porcijunkuli 2. kolovoza 1216. godine objavio da je od pape Honorija III. izmolio potpuni oprost za sve koji posjete tu crkvicu, ispovjede se i pokaju.