D. Svilaj
Typography

svilajUnaprjeđenje komunikacije Općine Odžak i mjesnih zajednica u proteklih nekoliko mjeseci pokazana je opredijeljenost općinskog načelnika i općinske uprave, općenito,  što  potvrđuju redoviti sastanci  koji se organiziraju u svim mjesnim zajednicama, kao vidovi neposrednog komuniciranja sa građanima.

Slijedom utvrđenog plana posjete mjesnim zajednicama, u petak, 15.o.mj., načelnik općine, gospodin Hajrudin Hadžidedić, i djelatnik općinske uprave, gospodin Marko Barukčić, posjetili su mjesne zajednice Gornji i Donji Svilaj gdje su održali odvojene sastanke sa građanima i članovima Vijeća ovih mjesnih zajednica.

Problemi o kojima su građani Gornjeg i Donjeg Svilaja upoznali Načelnika, uglavnom su slične prirode i tiču se ponajprije infrastrukturalnih kapaciteta kao što su sanacija divljih deponija smeća, nasipanje poljskih puteva, održavanje zaraslih međa uz dionicu ceste Odžak-Brod kroz ova naseljena mjesta i slični problemi.

Tijekom sastanka održanog u mjesnoj zajednici Gornji Svilaj, osim navedenih problema naglašena je potreba uređenja jedne prostorije  u ratom oštećenoj zgradi mjesnog doma  kako bi se stekli temelji uvjeti za održavanje sastanaka i općenito rad Vijeća mjesne zajednice, kao i problem oborinskih voda i sanacija oštećenja na regionalnoj cesti Odžak-Brod u dijelu naselja Kadar.

Osim problematike divlje deponije smeća i nasipanja poljskih putova,  kao prioriteti mjesne zajednice Donji Svilaj istaknuta je potreba uklanjanja urušene zgrade starog magacina i uređenja okolnog prostora. Mještani ove mjesne zajednice su osobito  naglasili potrebu organiziranja, odnosno vraćanja  redovitih stočnih pijaca u selu, po čemu je Donji Svilaj u godinama koje su iza nas bio poznat kako u Bosanskoj tako i u dijelu Hrvatske Posavine. Potkraj sastanka održanog u ovoj mjesnoj zajednici, građani su također zamolili da im općinske strukture vlasti pomognu oko formiranja baze podataka i uvođenja reda u plaćanju troškova vode, budući da trenutačno ovaj segment definitivno, kako kažu,  ne  funkcionira.

„Općina Odžak  treba imati jaku i razvijenu mjesnu samoupravu koja mora obuhvaćati  institucionalne oblike i postupke putem kojih će građani  sudjelovati u odlučivanju, poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad u užim lokalnim zajednicama. Ojačana uloga mjesnih zajednica dovela bi do toga da predstavnici mjesnih zajednica sudjeluju  u radu Općinskog  vijeća, a samim time izravno zastupaju stavove građana. Samo uz jake mjesne zajednice,  moguće je očekivati ravnomjeran razvoj općine Odžak  u cjelini. Mjesne zajednice moraju imati značajniju ulogu i trebaju prerasti u društveno koristan prostor koji bi funkcionirao kao inkubator ideja”, izjavio je Načelnik  na kraju ovih sastanaka i u tom pravcu obećao svestranu pomoć mještanima oba Svilaja.

 

Preuzeto sa: Službene stranice općine Odžak , autor: Marinka Pranjić