04
Tue, Aug
1 New Articles

Nada Koturić
Typography

studio_orasje

Iz daščare novinari preseljeni u jedan od najljepših ITC-a u BiH! ITC Orašje iz prostora ruševne daščare koja je u nekoliko navrata bila na meti lopova preseljen je na atraktivnu lokaciju u središte Orašja. Jedan je od najljepših u BiH po mišljenju stručno tehničke ekipe koja je ovih dana postavila opremu.

Raniji centar bio je lokalnog značenja i nikada nije uspostavio izravnu vezu sa Sarajevom. Postoječi ITC Orašje je regionalni sa stvorenim preduvjetima za izravna „uživo“ javljanja u informativne emisije dnevnika BHRT i FTV-a te ostale emisije, primjerice Federacija danas, Sve u svemu, Tema dana i druge programe. Počinju rad bez linka u iščekivanju digitalizacije na državnoj razini.

ORAŠJE-Orašje je dobilo jedan od najmodernije uređenih Informativno tehničkih centara u BiH. Vlada Županije Posavske je u uređenje prostora koje je u odobrilo Općinsko vijeće Orašje uložilo u tri proračunska izdvajanja ukupno oko 65.000 KM. Desetak djelatnika iz tehničke ekipe Javnog servisa BH RT-a postavljanjem opreme su učinila Centar pripravnim za odašiljanje TV signala prema televizijskim kućama, te emitiranje programa iz studija u Orašju. Dugo očekivani projekt urodio je plodom jer Orašje je postalo regionalni centar ne samo za Županiju Posavsku već za šire posavsko područje uz rijeku Savu (pokriva opžine Županije Posavske, Brćko Distritk, Šamac, Pelagiæevo, Donji Žabar, Modriču, Derventu, Bosanski Brod, Vukosavlje, dio  Gradačca),

Posavina „na kapaljku“
Vrijednost projekta ITC-a je i zbog toga što ga je lokalna zajednica, županijske i općinske razine gotovo u cijelosti financirala (što nije slučaj u drugim sredinama),  dok je finaliziranje, opremanje i puštanje u funkciju ovih dana završila stručna tehnička ekipa BH RTV-a iz Sarajeva. Oraški ITC je regionalnog tipa jer æe pokrivati široko posavsko područje. Uz kvalitativni pomak i uvjeti rada za novinare su značajno poboljšani jer ranija lokacija bio je prostor daščare ispod mosta na Savi. Tadašnji ITC bio je lokalnog dosega a posavsko područje „pokrivali“ su centri u Tuzli i Banja luci. Regionalni ITC BHRT-a Orašje koristit æe zajedno i ekipe FTV-a.

65.000 za ITC                   
-Nekima se čini dugotrajno čekanje da proradi Centar ali treba znati da smo  cijelo vrijeme proizvodili program i priloge slali iz Posavine, istina u improviziranim uvjetima jer smo ih „sređivali“ ili kod kuće ili uz tehničku potporu županijske Službe za odnose s javnošću koja je pravila i neophodne spone na relacijama Sarajevo-Vlada-Općina–Elektra zbog složenih i brojnih procedura dobivanja dozvola. Za sve je naravno trebalo i novca, a odobreni iznos nije mali, pa smo sve radili u etapama. Općinsko vijeće Orašje imalo je razumijevanja za odobrenu atraktivnu lokaciju tako da u konaćnici po mišljenju strućnih osoba koje su montirale opremu diljem BiH, imamo nakon Mostar u Orašju najljepši TV centar, kaže nam Tihomir Bijelić koji se znaćajno lobiranjem angažirao za rad ITC Orašje.

Više Posavine na TV-u
-Nemamo ništa protiv da se kroz TV priloge i kritično govori o ovome prostoru ali je simptomatično da se uglavnom traže takve teme, no kada želimo nešto promovirati , kulturu, sport ili neki drugi segment, takvi prilozi išli su na kapaljku ili nikako. Novinari očito rade i šalju priloge ali puno toga ovisi od Sarajeva hoće li te priloge uvrstiti u svoj program. Nadamo se da su sada stvoreni uvjeti, ako su to bili razlozi, za više Posavine na TV ekranima, kaže nam Marijan Živković, ex ministar u proteklom mandatu u Vladi Županije Posavske koji je obišao skupa sa načelnikom općinskoga vijeća Antinom Mikićem ITC u vrijeme osposobljavanja opreme.

Za GIP dostavila Nada Koturić, autor Marko Mišković