Odžak
Typography

hrana bebeObavještavamo stanovništvo općine Odžak da će se pristigla humanitarna pomoć, a koja se odnosi na pelene i druge artikle za bebe i djecu do 2 godine (kreme, maramice, hrana za bebe i sl.), zbog malog broja beba na području naše Općine dijeliti svim roditeljima istih,

kako onima koji imaju prebivalište u područjima Općine ugroženim poplavama, tako i onima koji žive na ostalim neugroženim područjima naše Općine.

Stoga se mole svi roditelji koji imju bebe i djecu do 2 godine da se prijave na info-pultu općine Odžak, kako bi se nakon sačinjene evidencije otpočelo sa podjelom navedenih artikala.

http://info.odzak.ba/