Orašje
Typography

Uz predsjedanje Đure Topića, predsjednika Vlade ŽP županijska je Vlada danas (24.02.) održala sjednicu, nakon koje su teme sa zasjedanja prezentirali novinarima, uz predsjednika Topića i ministar zdravstva i socijalne politike Damir Živković.


ZAKON O PRAVOBRANITELJSTVU

Vlada Županije Posavske usvojila je Nacrt zakona o pravobraniteljstvu. Dokument je prošao javnu raspravu te će u formi Prijedloga zakona o pravobraniljstvu biti ućen na skupštinsko razmatranje.

POLJOPRIVREDA

Vlada ŽP usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021.godinu. Njena provedba će se sukladno Odluci o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama, te Naputku o načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2021. godinu, koje će donijeti Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

vlada zp1

BRANITELJI

Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“. Tom se odlukom iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu odobrava izdvajanje sredstava s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata“ u ukupnom iznosu od 1.350.000,00 KM. Navedena sredstva biti će utrošena u skladu sa Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata, koji je Vlada usvojila.

UDRUGAMA „KUĆA NADE“, „ANGELUS“ I „PUT U ŽIVOT“

Vlada ŽP usvojilo je tri odluke o odobravanju proračunskih sredstava za polugodišnje razdoblje 2021.g. udrugama koje u tri posavske općine brinu o osobama s poteškomaća u razvoju. Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grant za udruge roditelja djece s posebnim potrebama predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 95.000,00 KM. Na temelju kriterija za dodjelu sredstava koji su utvrđeni u Programu utroška sredstava, Ministarstvo je izvršilo bodovanje udruga za djecu sa posebnim potrebama.
Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Udruzi osoba s poteškoćama u razvoju „Kuća nade“ Odžak u iznosu od 18.706,00 KM.
Usvojena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama „Angelus“ Domaljevac u iznosu od 7.266,00 KM. Usvojena je odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2021. godinu Udruzi osoba s posebnim potrebama „Put u život“ Orašje u iznosu od 21.527,00 KM.

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA

Na zasjedanju Vlade ŽP usvojena je odluka preuzimanju obveze sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske. Odlukom Vlada preuzima obvezu sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Županije Posavske u razdoblju siječanj – lipanj u školskoj 2020./2021. godini u iznosu od 50% stvarnih troškova. Usvojena i Odluka o dopuni Modela organizacije nastave za školsku 2020./21. godinu s higijensko-epidemiološkim uputama.
vlada zp

INFORMACIJE, ODLUKE

Uz ostale teme iz svoje nadležnosti Vlada ŽP Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada prostornog uređenja Županije Posavske na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Kapitalni grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga u 2020. godini.
Usvojena je Odluka odavanju suglasnosti Ministarstvu financija Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za sukcesivno obavljanje usluga funkcionalne podrške trezorskom sustavu financijskog upravljanja za Ministarstvo financija Županije Posavske.
Usvojena je Odluka o dobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2021.g. Ministartvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM u svrhu financijeske potpore sportskim klubovima za osiguranje neometanog rada u otežanim uvjetima prouzročenih pandemijom Covid-19 virusa.

PROGRAMI RADA CIVILNE ZAŠTITE I INSPEKCIJE

Usvojen je Program rada Županijske uprave civilne zaštite za 2021. godinu, kao i Program rada Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2021. godinu.
Vlada ŽP je na sjednici usvojila Zaključak o prihvaćanju prijedloga Plana upravljanja otpadom Županije Posavske za period 2020.-2025.godina. Dokumenti će biti upućeni Skupštini ŽP na razmatranje i donošenje.

NERADNI DAN 1. ožujak

Usvojen je Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske prema kojem se 1. ožujak 2021. godine (ponedjeljak) proglašava neradnim danom povodom obilježavanja Dana neovisnosti Bosne i Hecegovine. Neradni dan se odnosi na uposlene u tijelima uprave, poduzećima i drugim pravnim osobama na području Županije Posavske.

Preuzeto sa: Službene stranice ŽP