Posavina
Typography

U sklopu regionalnog projekta stambenog zbrinjavanja, koji financira Razvojna banka Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine o ratifikaciji (“Službeni glasnik BiH Međunarodni ugovori”, broj: 4/14), iz multidonatorskog fonda sa prevlađujućim učešćem IPA sredstava koje osigurava Evropska unija, financira se Sprovođenje višegodišnjeg Državnog projekta stambenog zbrinjavanja (DPSZ)

 

novo selo

U sklopu regionalnog projekta stambenog zbrinjavanja, koji financira Razvojna banka Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine o ratifikaciji (“Službeni glasnik BiH Međunarodni ugovori”, broj: 4/14), iz multidonatorskog fonda sa prevlađujućim učešćem IPA sredstava koje osigurava Evropska unija, financira se Sprovođenje višegodišnjeg Državnog projekta stambenog zbrinjavanja (DPSZ).

DPSZ se sprovodi parcijalno, a do sada su potpisani Sporazumi o garantu za četiri pod projekta. U okviru pod projekata DPSZ BiH4 biće osigurano ukupno 480 stambenih rješenja, od kojih 435 kroz obnovu obiteljskih kuća za povratak izbjeglica i interno raseljenih osoba i 45 kroz izgradnju obiteljskih kuća za lokalnu integraciju interno raseljenih osoba u BiH.
Također je objavljen popis od 223 obitelji ili objekta, uglavnom Hrvata s područja Republike Srpske i Bosanske Posavine čije bi se obiteljske kuće trebale obnoviti u skorije vrijeme.
Prema odluci posebnog povjerenstva, u drugoj skupini korisnika izabrana je kategorije povratnika iz Republike Hrvatske u BiH, na području 13 općina.
Tako je Ministarstvo raseljenih osoba objavilo popis za obnovu obiteljskih kuća i to u: Banjoj Luci obnoviti 16 kuća, u Bosanskom Brodu 18, Derventi 42, Doboju 30, Kotor Varoši 30, Laktašima 3, Modriči 13, Pelagićevu 10, Prijedoru 16, Prnjavoru 1, Šamcu 19, Tesliću 29 i Vukosavlju 6.

Ovaj popis nastao je kao rezultat suradnje vlasti BiH i RH te se provjeravalo koje osoba nemaju trajno stambeno rješenje u zemlji podrijetla ni zemlji prihvata.

Izbor korisnika vrši se u skladu sa Uputstvom o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja („Sl. Glasnik BiH“, broj 69/13) Na osnovu citiranog Uputstva, za izbor korisnika RSPa oformljene su tri zajedničke Prvostepene komisije i jedna Drugostepena komisija, u čijem sastavu su predstavnici  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, te Brčko Distrikta. U radu svih komisija, kao monitori učestvuju predstavnici UNHCR i OSCE.

Prvostepene komisije imale su zadatak da pregledaju prijave pristigle na javne pozive u okviru Regionalnog stambenog programa koje su 2013. godine objavila sva tri navedena ministarstva, a na koje je zaprimljeno 25.850 porodičnih zahtjeva, od kojih se 4.606 zahtjeva odnosi na prijave  za dobivanje pomoći za stambeno zbrinjavanje u svrhu povratka iz R Hrvatske u BiH.

Drugostepena komisija koju imenuje ministrica  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice  (MLJPI), postupa po prigovorima na preliminarne liste korisnika koje utvrđuju prvostepene komisije.

Kako bi se identificirali potencijalni korisnici DPSZ iz kategorije izbjeglih osoba iz BiH koje trenutno borave u Hrvatskoj, u suradnji sa Državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske provedena je dodatna terenska provjera. Naime, potencijalni  korisnici su upoznati da je jedan od uslova za dobivanje pomoći koji su obavezujući i eliminatorni za sve potencijalne  korisnike Regionalnog stambenog programa da NEMAJU TRAJNO STAMBENO RJEŠENJE U  ZEMLJI PORIJEKLA ILI ZEMLJI PRIHVATA za što je traženo da se dostavi izjava ovjerena kod organa nadležnog za ovjeru potpisa.

U cilju provjere vjerodostojnosti navoda u izjavama i provođenja aktivnosti na daljoj procjeni prijava po prioritetima, prognanici su morali dostaviti potvrde za podnositelje prijave i sve punoljetne članove kućanstva navedene u prijavi za povratak od zemljišnoknjižnog odjela suda u mjestu sadašnjeg boravka da nisu upisani kao vlasnici ili nositelji prava korištenja u zemljišnim knjigama ili knjizi položenih ugovora.

PRESS Posavina.org