Iako je trend iseljavanja stanovništva iz posavskih župa u posljednje vrijeme uzeo velikog maha, sveta misa služena na Uskrs u župi sv. Jakova Markijskog u Grebnicama pokazala je da se njeni vjernici nisu odrekli svog zavičaja i da se rado vraćaju svojome mjestu i svojoj župi kad god im se pruži prigoda.

Župa Grebnice proslavila je svog nebeskog zaštitnika sv. Jakova Markijskog. Po prilično lošem vremenu okupilo se oko 150-ak osoba u crkvi na sv. misi, kojoj je predsjedao fra Bono Kovačević, župni vikar u Domaljevcu u koncelebraciji sa sedamnaest svećenika i jednim đakonom iz ove župe.

grebniceŽupa Grebnica u Posavini proslavila je patron Sv. Jakova Markijskog, jedinog zaštitnika župe u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, a koliko mi je poznato i jedinoj župi u državama bivše Jugoslavije. Po lijepom vremenu okupilo se oko 230 vjernika u župnoj crkvi.