Folklorna grupa PlehanFolklorna grupa "Plehan"  osnovana je 4. veljače 2005. godine.

Cilj skupine je upoznavanje domačina Švicaraca s hvatskim običajima i s kulturom kroz prekrasne narodne pjesme, plesove i nošnje, ali i želja da se hrvatska narodna baština prenese na našu djecu koja su ovdje rođena.