BiH-Hrvatska-Svijet
Typography

Stranci pod međunarodnom zaštitom imaju potencijale i kvalifikacije koje doprinose napretku našeg društva, ali je potrebno podizanje svijesti o pripadajućim pravima ovih osoba, suradnja institucija na različitim nivoima vlasti ali i uključenje privatnog sektora – glavni je zaključak okruglog stola o uključenju u bosanskohercegovačko društvo stranaca sa statusom međunarodne zaštite.

crs 3

Put tražitelja azila do stjecanja statusa je dug, težak i zahtjeva velike promjene u ličnom i porodičnom životu, stoga im treba ponuditi budućnost u kojoj mogu živjeti u prihvatljivim uvjetima i pružiti priliku da obnove svoje živote u novim okolnostima. S druge strane, uzimajući u obzir da su sektori ključni za društveno-ekonomski razvoj ozbiljno ugroženi nedostatkom kvalificirane radne, izbjeglice i stranci pod supsidijarnom zaštitom mogu značajno doprinijeti ublažavanju ovog izazova i društveno-ekonomskom razvoju naše zemlje stvaranjem odgovarajućih životnih uvjeta.crs 4

Na dvodnevnom skupu predstavljen je napredak u razvoju pravnog okvira: Pravilnik o načinu uključivanju u bh. društvo osoba pod međunarodnom zaštitimo te Informator o osiguranju pristupa pravima i obavezama izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini koji je donijelo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH na proljeće ove godine, kao bi se olakšala njihova primjena u praksi od strane lokalnih institucija, a ove osobe integrirane u društvo.crs 2

Okrugli stol je održan 18. i 19. oktobra u okviru projekta Održiva integracija stranaca sa statusom međunarodne zaštite koji financijski podržava Vlada Švicarske Konfederacije koju zastupa Državni sekretarijata za migracije. Projekt se provodi sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u partnerstvu s američkom humanitarnom organizacijom Catholic Relief Services Bosne i Hercegovine.crs 5

Okruglom stolu prisustvovalo je preko 60 sudionika predstavnika Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, kantonalnih ministarstva rada i socijalne politike, nauke i obrazovanja, Agencije za rad i zapošljavanje, zavoda i službi za zapošljavanje, porezne uprave, centara za socijalni rad, općina, predstavnika privatnog sektora te predstavnika UNHCR-a i Švicarske ambasade.

Za Posavinu.org dostavila: Merima Hrnjica