14
Tue, Jul
9 New Articles

Odžak
Typography

odzakDvadesetšesta redovita sjednica općinskog vijeća općine Odžak , održana je jučer, 05. srpnja o.g., u

u općinskoj sali za sastanke sa početkom u 14 sati. Od dvadesetpet vijećnika, koliko inače općinsko vijeće broji, sjednici je nazočilo njih četrnaest.

Pored vijećnika, sjednici je nazočio i općinski načelnik, gospodin Luka Jurić sa suradnicima, direktor JP "Komunalac", gospodin Dževad Pobrić, načelnik policijske stanice gospodin Stipo Ekmečić i predstavnici Radio postaje Odžak i Radio Preporoda..

Na samom početku sjednice, kojoj je predsjedavao predsjedavajući općinskog vijeća, gospodin Derviš Šaćirović, usvojene su izmjene i dopune dnevnog reda i skraćeni zapisnik sa prethodne sjednice vijeća.

Tijekom jednoipolsatne rasprave i odlučivanja vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o neizgrađenom gradskom građevnom zemljištu i Odluku o prestanku statusa javnog dobra u općoj uporabi, kao i Rješenje o utvrđivanju javnog interesa i Rješenje o dodjeli prava korištenja neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta "Europa mobel" d.o.o. Odžak. U nastavku sjednice donesen je zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na prostoru općine Odžak za 2010. godinu, prihvaćeno Izviješće o radu i poslovanju Javnog poduzeća "Komunalac" d.o.o. Odžak i Program rada ovog poduzeća za 2011. godinu, te Mišljenje neovisnog revizora i o izvršenoj reviziji financijskih izviješća JP "Komunalac".

Potkraj jučerašnje sjednice vijećnici su donijeli Odluku o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za organe mjesnih zajednica Odžak I, Odžak II i Odžak III i Odluku o zaključivanju Sporazuma i prijateljstvu i suradnji između općine Odžak i švicarskog grada Locarno.

Inače, prijedlogom ove Odluke dopunjen je predviđeni dnevni red jučerašnje sjednice Vijeća.

Potpisivanje ovog Sporazuma planirano je za početak idućeg mjeseca ove godine.