Stihovi
Typography

Pružamo Vam mogućnost ponovnog čitanja jedne iz niza pjesama zbirki našeg suradnika Mije Vidaković. Pjesam nosi naslov Sveti Anto!

Sveti Anto

Evo jutra evo dana,
najdražega mog blagdana,
zaštitnika moga roda,
i ljubimca u naroda.

Sveti Anto ljudski sine,
ako gledaš sa visine,
vidiš narod što te voli,
ide da se Bogu moli
Na tvoj Sveti dan!

Sunce sija zora sviće,
okićena crkva bit će,
i u crkvi nove klupe
jer danas je Sveti Anto,
i zaštitnik naše župe.

Prema crkvi narod stiže
žuri tko će stići brže,
i u crkvi bliže stati,
svećenika poslušati.

Propovijedi tvojih dana,
Ljudskom puku bit će hrana,
Tvoje riječi Tvoja djela,
spoznala je zemlja cijela.

Svi Te vole svi se dive,
Tvoja djela vječno žive,
pučki Svetac, božji borac
Sveti Anto čudotvorac!

Stihovi: Mijo Vidaković