D. Svilaj
Typography


Danas je potpisan ugovor o izgradnji novog graničnog prijelaza na Savi kod Svilaja, koji bi trebao biti završen u periodu kraćem od jedne godine, točnije u narednih 300 dana a ukupna vrijednost graničnog prijelaza iznosi 18.713.999,35 KM s PDV-om.

Ugovor o izgradnji ovoga graničnog prijelaza Svilaj potpisan je danas između Uprave za indirektno oporezivanje i konzorcijima Niskogradnja d.o.o. Laktaši , Alfa Term d.o.o. Mostar i Tehton d.o.o. Banja Luka.

U narednom periodu očekuje se i potpisivanje ugovora o vršenju nadzora nad izvođenjem radova graničnog prelaza Svilaj, a odabrani vršilac nadzora je Design & QC d.o.o. Sarajevo.

granicni prijelaz 1024

Kompleks novog graničnog prijelaza Svilaj lociran je na sjevernoj granici Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom , a planiran je na površini od 103.000 m2. Na novom graničnom prijelazu će biti posebno odvojen putnički od teretnog prometa, imat će četiri kolničke trake na ulazu u BiH i tri trake na izlazu iz BiH.

U sklopu ovoga graničnog prijelaza biće sagrađeni i objekti za smještaj službenika Uprave za indirektno oporezivanje, Granične policije BiH i inspekcijskih službi, te objekt za smještaj špeditera i banke. Prijelaz će imati i zaseban energetski blok, poseban objekt za detaljan pregled i vaganje vozila.

PRESS Posavina.org
31.03.2020.