Domaljevac
Typography

Kako saznajemo od službenog portala domaljevac.ba. općina Domaljevac je otplatila kredit Doma zdravlja u Domaljevcu. Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac je na svojoj sjednici održanoj dana 28.11.2013. godine donijelo Odluku o preuzimanju kreditnih obveza Doma zdravlja Domaljevac-Šamac.

dom zdravlja domaljevac1

Tom Odlukom općina Domaljevac-Šamac je preuzela obvezu otplate neotplaćenog dijela dugoročnog kredita, koji je Dom zdravlja koristio za financiranje „roch-bau“ radova na novoj zgradi Doma zdravlja.

Tako je koncem 2013. godine, kako bi olakšala funkcioniranje ove zdravstvene ustanove, Općina Domaljevac preuzela kredit koji je Dom zdravlja podigao kod ondašnje Hypo Alpe Adria Banke.

-Od trenutka preuzimanja kreditnih obveza Doma zdravlja, Općina Domaljevac-Šamac je redovito servisirala kredit, te je isti u cijelosti otplatila 01.12.2017. godine . Ukupan iznos sredstava koji je općina Domaljevac-Šamac otplatila po ovomu kreditu iznosi 42.202,58 KM.

Općina Domaljevac-Šamac je uložila maksimalne napore da riješi financijske probleme, osigura nesmetani rad te zadrži djelatnike Doma zdravlja u Domaljevcu, istaknuo je općinski načelnik Mario Jurkić u razgovoru s ravnateljem Doma zdravlja.

Napomenut ćemo da je prije rata u Domaljevcu postojala samo sektorska ambulanta pri domu zdravlja Bosanski Šamac u kojoj je liječnik ordinirao dva puta tjedno. Nakon završetka ratnih sukoba kompletna zdravstvena infrastruktura (dom zdravlja i bolnica sa centrom za dijalizu) je ostala u Republici Srpskoj, te nije u dosegu stanovništvu ovog kraja.

Tijekom rata postojao je sanitet, prvobitno stacioniran u prostorijama Osnovne škole u Domaljevcu a kasnije u adaptiranim prostorijama bivše tvornice trikotaže „Dotex“ u Domaljevcu u kojoj je do 2010. godine egzistirao dom zdravlja Domaljevac-Šamac.

Nova zgrada doma zdravlja sa svim popratnim sadržajima završea je sa gradnjom i otvoreno sredinom 2010. godine. Unutar nove zgrade doma zdravlja imaju dvije ordinacije obiteljske medicine, intervencija, mali priručni laboratorij.
Pored toga orgnizirana je kirurško-urološka, pulmološka, dermatovenerološka, internistička i stomatolaško ambulanta. U ustanovi je uposleno 12 stalnih djelatnika i 5 vanjskih suradnika-specijalista. Na čelu ustanove je ravnatelj dr. Mario Pranjić.dom zdravlja domaljevac

Poslije katastrofalnih poplava 2014. godine Dom zdravlja u Domaljevcu je doniran jedan uređaj iz oblasti ultrazvučne dijagnostike, a riječ je o ultrazvučnom aparatu Color Dopler s tri sonde s mogućnostima ultrazvučne dijagnostike organa abdomena, urotrakta srca, krvnih žila, štitnjače i dojke.

Nakon saniranja zgrade doma zdravlja, nabavke vozila i opreme za njegovo normalno funkcioniranje, nastavljene su daljnje aktivnosti u cilju nabavke svih onih uređaja koji su potrebni domu zdravlja da bi se zadovoljile potrebe građana općine Domaljevac-Šamac, a općinski načelnik Mario Jurkić uputio riječi zahvale svim donatorima koji su pomogli u obnovi doma zdravlja, a posebno Vladi Japana i Ambasadi Japana u BiH na svesrdnoj pomoći vezanoj za nabavku novih uređaja.

Inače, u toj zdravstvenoj ustanovi usluge koristi oko 5.000 stalnih žitelja i oko 2.000 onih koji su na privremenom radu u inozemstvu te pacijenti povratnici iz hrvatskih sela u Republici Srpskoj.

Za Posavinu.org piše Mišo Perak