Hrvatska
Typography

Istaknuti hrvatski slikar i akademik Đuro Seder preminuo je 02.05.22. u 95-toj godini života. Još se pamte i uvijek će se pamtiti njegove riječi „Život je dar, ali čovjek ipak nije gazda smrti, on o njoj ne odlučuje.

Stoga sam potpuno miran, živjet ću dok ću živjeti. Nisam odabrao kad ću se roditi, niti ću umrijeti kad ja hoću.” U slikarskim djelima Đure Sedera prevladavaju i teme religioznog sadržaja. Nemjerljiv trag desetljećima ostavljao je ne samo slikarskim djelima religiozne tematike, koja ostvaruje posebice od 80-ih godina prošlog stoljeća naovamo, nego i onima koja nisu inspirirana religioznim temama.

U drugoj polovici sedamdesetih i u prvoj polovici osamdesetih godina i crkva u župi Svilaj u odžačkoj općini temeljito je umjetnički uređena, a za to je angažirano nekoliko poznatih imena hrvatske suvremene umjetnosti, među kojima je bio i Đuro Seder, koji je izradio 16 vitraža, dimenzija 350 puta 100 centimetara. Isto tako od prirodnog kamena sačinio je i mozaik Križnog puta u Crkvi u Potočanima.

Radovi Đure Sedera dio su važnih privatnih i javnih kolekcija, a njima su uređene mnoge franjevačke crkve i u BiH. (I.ILIĆ)