Odžak
Typography

Zovem se Žaklina Pirkl Ivanković. Nastavnica sam povijesti već 9 godina u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Odžak, koja je najveća škola u Županiji Posavskoj. Po struci sam profesor povijesti i pedagogije. Filozofski fakultet završila sam u Osijeku.

Od 2011. godine voditeljica sam sekcije Civitas u svojoj školi.

Osim rada u Projektu građanin program građanskog obrazovanja realiziram kroz teme planirane za realizaciju sata razrednika.

S obzirom da u svojoj školi predajem predmet povijest, nastava povijesti je nezamisliva bez korelacije s građanskim obrazovanjem, kako od šestog razreda tako sve do devetog razreda. U radu s učenicima, pogotovo kroz određene nastavne jedinice, nastojim stalno isticati važnost aktivnog i odgovornog građanina u društvu, te da to isto od njih očekujem.

Kroz korelaciju i suradnju s nastavnicima hrvatskog jezika, te katoličkog vjeronauka i islamske vjeronauke realizirala sam dvije radionice na temu Holokaust povodom 70-te obljetnice sjećanja na žrtve holokausta.

ucenici odzak

Sudjelovala sam u brojnim aktivnostima koje je organizirao ured Civitasa i druge nevladine organizacije u BiH. Neke od njih su:

godišnje konferencije Civitasa u Neumu (2012., 2015. i 2016. godine)
rad u ocjenjivačkom povjerenstvu na županijskim natjecanjima Projekt građanin
član školskog tima u Projektu „Demokratske škole“, Brčko 2014. godine
„Noć u muzeju“, 2016. i 2017. godine
voditeljica radionica na Ljetnom kampu Civitasa u Brčkom 2015., 2016. i 2017. godine
seminar-obuka za bosanskohercegovačke nastavnike povijesti „Holokaust, sjećanje i Balkan“ (2015. godine)
trening nastavnika povijesti „Zloupotreba istorije u procesima koji su doveli do posljednjeg rata u BiH; okviri za promjenu paradigme u izučavanju istorije u BiH školama“ (2016. godine)
aktivni sudionik u Projektima Obrazovanje za pravično društvo i Nastavničko vodstvo
sudjelovanje u edukacijskom ciklusu na temu „Zatiranje kulturnog nasljeđa i uništavanje vjerskih i kulturnih objekata tijekom ratnih sukoba“ (2017. godine)
na Interkulturalnom festivalu u Živinicama 2014. godine u organizaciji Civitasa bila sam voditelj učenika naše škole i aktivni sudionik.ucenici odzak1

Kroz dugogodišnji rad i sudjelovanje na obukama za nastavnike stekla sam zvanje trenera za programe Osnove demokracije i Projekt građanin/Ja građanin. Kao trener u navedenim programima održala sam dvije obuke nastavnika u organizaciji Civitasa i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske i to:

obuku iz programa Projekt građanin/Ja građanin i Osnove demokracije za nastavnike, učitelje i pedagoge u osnovnim školama Županije Posavske (12.12.2015. g. u Odžaku)
obuku iz programa Osnove demokracije za učitelje u osnovnim školama Županije Posavske (13.3.2016. g. u Odžaku).

Također, u organizaciji Civitasa i Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, održala sam dvije jednodnevne obuke:

ishodi učenja građanskog obrazovanja za predmetnu nastavu i prevencija vršnjačkog nasilja 9.3. 2017. godine u Domaljevcu zajedno s kolegicom Zoricom Raguž-Osmanagić
ishodi učenja građanskog obrazovanja za predmetnu nastavu i prevencija vršnjačkog nasilja 7.4. 2017. godine u Brčkom zajedno s kolegicom Mersihom Kolčakovićucenici odzak1024

Članica sam radnih skupina:

za izradu Priručnika „Unapređivanje nastave građanskog obrazovanja usmjerene na razvoj građanske kompetencije učenika“ za osnovne škole
za izradu Protokola „Pristup u radu sa žrtvama nasilja u obitelji“ u organizaciji NVO „Viva žene“
za implementaciju zajedničke jezgre nastavnih planova za društveno-humanističko područje, povijest i građansko obrazovanje u organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Kao voditelji Civitas sekcije osvojila sam tri puta prvo mjesto na županijskim natjecanjima, a time bila sudionik državnih smotri u Sarajevu.

Izvor HVO Posavina