Donja Trammošnica
Typography

Dana 24. lipnja 2016. godine župa sv. Ivana Krstitelja Donja Tramošnica u Posavini proslavila je svoga zaštitnika. Euharistijskom slavlju u 11 sati predsjedao je fra Josip Ikić profesor u Visokom u koncelebraciji sa 23 svećenika i redovnika.

Na sv. misi okupilo se oko 350 vjernika i hodočasnika koji su došli iz susjednih župa. Sve je na početku pozdravio domaći župnik fra Jozo Puškarić. Propovjednik fra Ikić u propovijedi je naglasio da se o svemu propovijeda a najmanje se govori o istinskom obraćenju „sv. Ivan je istinski propovijedao o obraćenju.

Ivan je propovijedajući odavao znak hrabrosti, to znači da je stajao iza onoga što je govorio. Ako je trebalo zamjerio se čovjeku da ugodi Bogu. Današnji čovjek zamjeri će se Bogu da ugodi čovjeku. Ako mu Bog pošalje neku kušnju za njegovo bolje, on Boga prezire, niječe i odbacuje. Dakle, jači su interesi ljudski od Božjih. Od čega se čovjek ima obratiti, ako nema grijeha? Malo je onih koji nemaju grijeha, kako reče sv. Ivan, ako kaže tko da nema grijeha lažac je. Pa nemojmo sami sebi lagati i na taj način umirivati savjest.

Tko misli da nema grijeha, to je najbolji znak da još nije susreo Boga. Čovjek dok je u tami ne vidi potrebu obraćenja pa ni susreta s Bogom. Prepreka našem kršćanskom rastu su: oholost i nadutost ljudskoga srca, zatim neposlušnost i ne oproštenje. Dok se ne obratimo ne možemo biti djeca Božja. Još su prepreke rasta kršćanskoga života: slava, novac i užitak, a sve ovo trebaju nam biti sredstva za postizanje Božje slave. Ivan Krstitelj poziva nas da ostavimo mržnju, sebičnost i osobni interes u korist slave Božje“, završio je propovjednik.

Crkveni objekti su dobrano oštećeni u ratu, ali su do danas svi obnovljeni. Veći broj župljana i obitelji su prognani i malo ih se vratilo, a takav je slučaj sa cijelom Bosanskom Posavinom.
Ivan Ravlić, župnik u Pos. Mahali k. Odžaka