Garevac
Typography

Ovaj portal ustrajno prati događanja i sudbine naših ljudi i Udruga koji svojom sudbinskom životnom stazom koračaju diljem svijeta i svojim neobičnim i ustrajnim radom i poštenjem pronose pozitivan glas posavski i izvan granica rodne nam grude Posavine i daleko od svoga rodnog kraja.

dobro dosli u garevac pano

Stoga nam je želja ovaj puta iz anonimnosti izvući udrugu Garevac 45, za koju možemo reći da o njoj veoma malo znamo.
Dakle riječ je o udruzi Garevac 45, koja je nedavno osnovana, a njen pokretač i predsjednik je gospodin Pero Bajić zvani Šicko koji će nam nešto više reći o osnivanju, radu i idejama Udruge, o njenim planovima i ciljevima a sve to na civiliziran i kulturan način bez političkih ili ideoloških konotacija, za boljitak našega mjesta.

Stoga Vam iz prve ruke donosimo intervju u cijelosti s gospodinom Perom Bajićem (Šickom) predsjednikom novoosnovane udruge GAREVAC 45.

Posavina.org: Gospodine Bajiću, nedavno ste osnovali udrugu "GAREVAC 45" koja je počela s prikupljanjem donacija za gradnju spomen-parka žrtvama Burića štale... Da li nam možete nešto više reći o radu udruge, kad je osnovana, čim će se sve baviti i što joj je cilj ?


Pero Bajić: Ideja o osnivanju udruge koja bi se bavila našim Garevcom i njegovim poslijeratnim problemima postoji, kako i sami znadete, već neko vrijeme. Prije 10-tak godina postojala je jedna inicijativa za osnivanje udruge "Garevac-pogled u budućnost" s određenim planom obnove sela i demografske revitalizacije iz financijskih sredstava prikupljenih u neki tip korporativne zaklade. No ideja predstavljena nekim poduzetnim Garevljanima u dijaspori nije tada pala na plodno tlo. Zatim, prije pet-šest godina, postojala je ideja za projekt "Garevac 2020". Plan i program projekta predstavljen je na nekoliko adresa u Švicarskoj na razmatranje, doradu i eventualnu dopunu, no nije bilo povratnih reakcija.

Ovaj puta smo našu inicijalnu ideju i već postojeći plan dopunili i jednom dodatnom zadaćom koja je sastavni dio djelatnosti novoutemeljene udruge, a koja bi dodatno motivirala i aktivirala Garevljane.Ta dodatna zadaća pomoć je Mjesnoj zajednici i Župnom uredu u obilježavanju i održavanju groblja, odnosno grobišta žrtava Burića štale u Bajama.

uph 45 1024
Tako je udruga, UPH "Garevac 45", registrirana u svibnju ove godine u Zagrebu. Naravno, da bi bila registrirana, udruga je morala prethodno izraditi svoj statut u skladu sa Zakonom o udrugama, pa je tako Inicijalni odbor za osnivanje Udruge ( u sastavu Anto Perić, Jakov Stanušić, Marko Mikulić i ja ) uložio veliki napor da bi ciljeve , područje djelovanja i djelatnosti Udruge uskladio s pozitivnim propisima i gradskim Zakonom o udrugama, bez ikakvih političkih ili ideoloških konotacija.

Navest ću nekoliko ciljeva i područja djelovanja navedenih u članku 6 Statuta udruge, a to su :

1. očuvanje i promicanje povijesnog identiteta mjesta Garevac i susjednih posavskih sela,
2. poticanje povratka iseljenog stanovništva ,
3. rad na poboljšanju komunikacije, demokratizacije i međusobne tolerancije lokalnog stanovništva ,
4. pomaganje Mjesnoj zajednici na osvješćivanju ekološke dimenzije održivog razvoja mjesta.

Evo i nekoliko djelatnosti Udruge navedenih u članku 9 :

1. izrada demografske slike sela s naglaskom na iseljeništvo ;
2. pomaganje Mjesnoj zajednici Garevac u realizaciji infrastrukturnih radova i održavanju mjesnog groblja
3. pomaganje Župnom uredu u Garevcu održavati spomen-park "Burića štala", kao i obilježavati i održavati grobišta 2. svjetskog rata

Posavina.org: Znači ono groblje u Bajama gdje su stradale žrtve Burića štale ?

Pero Bajić: Da svakako, to nam je ljudska i vjerska, moralna i civilizacijska obveza da, iz pijeteta prema mrtvima i radi zatvaranja bolnih rana iz prošlosti, na dostojanstven način obilježimo grobove sinova Garevca a i susjednih sela, naših očeva, djedova, stričeva . Oni bi zasigurno željeli imati obilježene grobove. Na to nas obvezuje zavjet ožalošćenih majki i udovica , ali i Zakon o uređenju groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Isto tako na to nas obvezuju i međunarodno humanitarno pravo , pravo na grob i na sjećanje na žrtve. Također Dekleracija Europske unije o žrtvama 2.sv.rata, a i naša zemlja je, eto, kandidat za ulazak u EU.

Posavina.org: Iako je Udruga nedavno osnovana , poznato mi je da je Udruga već počela raditi na tome . Recite mi, što ste do sada uradili na tome planu ?

burica stala dan sjecanja

Pero Bajić: Moram reći da nismo samo mi iz Udruge radili na tome da se grobište tj. stratište na Majdanu, - "groblje u Čolušića šumama" - kako su govorili naši roditelji, obilježi onako kako treba.
Na tome je zdušno radio i naš sada nažalost pokojni župnik Filip. Pa evo i ovom prigodom mu se zahvaljujem na svemu što je činio na tome planu.
Mi smo tome projektu pristupili tako da prvo odradimo zahtjevan administrativno-pravni dio posla kao prvu fazu projekta tako da "kuću gradimo na čvrstim temeljima" a to znači prvo, geodetsko snimanje terena, identificiranje parcela na kojima se nalaze grobnice, utvrđivanje vlasništva, cijepanje parcela, međusobna kompenzacija, rješavanje prilaznih puteva te izrada parcelacijskog elaborata u svrhu formiranja nove parcele. Elaborat izrađuje GEOINŽENJERING d.o.o. iz Modriče, kojemu se zahvaljujemo na profesionalnosti i korektnoj suradnji.

Ovom prigodom želim se posebno zahvaliti i darovateljima zemlje . Darovatelji su : Ivo Tokić (Matin), Jakov Stanušić (Marjanov), Bono Bajić ( Antin) i Slavko Bajić ( Blažev ).
Taj dio posla je u tijeku, Parcelacijski elaborat se predaje u katastar, zatim ćemo pristupiti ovjeri darovnih ugovora i provođenju novonastalog stanja u katastru i Javnim knjigama Općine Modriča.
Druga faza projekta će se sastojati od izgradnje prilaznog puta i parkirališta, te postavljanja ograda,
a treća faza je rad na idejnom rješenju, ishođenje potrebnih dozvola i izgradnja spomenika .

Posavina.org: Koja je točna lokacija groblja u Bajama , obzirom da se spominje i Pašinjac kao lokacija ?

Pero Bajić: Da, postojao je prijepor među Garevljanima u vezi toga. Što se toga tiče, ako pogledamo spisak parcela na kopiji Katastarskog plana, vidi se da najveći broj katastarskih čestica nosi naziv Majdan a to su brojevi: 2834, 2835, 2839/1, 2839/3, 2840, 2961, 2965, 2968, i 2969 . Zatim 3 parcele nose naziv Cerik. Susjedne parcele su parcele koje se katastarski vode kao Poljice ili Poljce . Tek nakon Poljca je Pašinac, udaljen oko 2 km od grobnice pa taj naziv za lokaciju nije točan.

grobnica pasinac

Posavina.org: Grobište je unatoč nepovoljnim povijesnim okolnostima očuvano, a zadnjih godina je bilo i značajnije i masovnije obilježavano . Već tradicionalno župnik moli opijelo. Ove godine se navršava 73. godina postojanja groblja. Tko je po vama zaslužan da je grobište cijelo ovo vrijeme bilo obilježavano ?

Pero Bajić: U bivšoj državi postojala je zabrana posjećivanja grobišta i održavanja bilo kakvog bogoslužja.
Ipak, obitelji i hrabri štovatelji žrtava ilegalno su obilazili groblje, noću donosili drvene križeve i tako očuvali lokaciju i spomen na žrtve Burića šale.

grobnica 70 ih

Danas, u demokratskom sustavu ne postoje takve zabrane pa su obilježavanja groblja i održavanje prigodne molitve redovita pojava. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim našim župnicima a pogotovo nedavno preminulom župniku Filipu Brajinoviću,koji se posebno isticao u održavanju ove tradicije kao i u održavanju spomen-kapele Burića-štala.

svi sveti1 18

fotografija načinjana 01.11.2018. s ovogodišnjeg obilježavanja sjećanja na žrtve i moljenje opjela

Posavina.org: Očekuje li Udruga pomoć od lokalne i šire društvene zajednice ?

Pero Bjić: Naravno da je svaka pomoć dobrodošla , osim iseljenog Garevca očekujemo razumijevanje i punu suradnju Mjesnog Garevca tj. Mjesne zajednice a zatim i od šire društvene zajednice.
Za realiziranje ovog posla a i ostalih djelatnosti Udruge potrebni su ljudi i sredstva. Stoga pozivamo Garevljane i mještane susjednih sela kao i njihove prijatelje u Posavini zainteresirane za naš program da nam se pridruže jer ćemo zajednički lakše uspjeti ostvariti naš cilj, prije svega očuvanje identiteta i vraćanje života u Garevac i susjedna sela.

Da bi suradnja Iseljenog Garevca i Mjesnog Garevca, tj. Mjesne zajednice, bila optimalna, predlažem da Iseljeni Garevac ima jednog predstavnika u Mjesnoj zajednici Garevac, a s druge strane da MZ odredi jednog predstavnika za odnose s Iseljenim Garevcom. U tome će najvažniju ulogu odigrati druga i treća generacija iseljeništva. O njoj ovisi budućnost Garevca.

Posavina.org: Koju biste poruku poslali Garevljanima i mještanima susjednih sela?

Pero Bajić : Pozivam sve Garevljane i mještane drugih naših sela da nam se pridruže ovoj konkretnoj akciji, da pristupe u Udrugu, da zajednički , dijaspora i zavičaj, Iseljeni Garevac i Mjesni Garevac rade na očuvanju i jačanju identiteta Garevca i zavičaja.
Isto tako važno je raditi na poboljšanju suživota i kulturne i druge suradnje sa susjednim selima, neovisno o nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti.

Intervju održan u Garevcu, u studenom 2018.
Za Posavinu.org: razgovarao Mišo Perak