Modriča
Typography

Da Rafinerija ulja u Modriči sve slabije posluje pokazuje podatak da je gubitak u odnosu na 2015. godinu veći za oko 300.000 KM, a prošlu 2016. godinu Rafinerija ulja iz Modriče završila je s gubitkom od milion KM, što je uvećalo akumulirani gubitak na 55 miliona KM te nužno dovelo do otpuštanja 47 djelatnika ovog do nedavno vodećeg poduzeća s dugogodišnjim ugledom u ovoj općini.

rafinerija modrica

Ukupni prihodi poduzeća stalno padaju, pa su tako na kraju 2016. godine iznosili 28,7 miliona KM, a samo godinu dana ranije bili su 32,6 miliona KM. Rafinerija nije uspjela pozitivno poslovati iako su značajno smanjeni rashodi sa 33 miliona KM 2015. na 28 miliona KM u 2016. godini.

Prema financijskom izvješću najznačajniji pad prihoda zabilježen je kod prihoda od prodaje učinaka sa 29,9 miliona u 2015. na 27,8 miliona KM u prošloj godini.

Kada su u pitanju rashodi, najznačajnije smanjenje zabilježeno je na obračunu plaća i to zahvaljujući smanjenju broja uposlenih radnika. Troškovi bruto plaća, naknada i ostali osobnih rashoda prošle godine su iznosili 8,2 miliona KM, a 2015. godine 10,6 miliona.

Rafinerija je na kraju 2016. imala 379 zaposlenih radnika, a 2015. godine imala je 426 stalno zaposlenih radnika.

Također su smanjene i društvene obaveze sa 5,7 miliona KM, na 3,1 miliona KM, a povećana su kratkoročna potraživanja poduzeća sa 17,2 na 24,9 miliona KM.

Skoro kompletan iznos kratkoročnih potraživanja odnosi se na potraživanja od povezanih pravnih osoba prenosi poslovni portal CAPITAL.ba

PRESS Posavina.org portala

rafinerija modrica 1024