Nada Koturić
Typography

Na području Posavine postoje dvije bare koje su dio bogate prirodne baštine ne samo Posavine već šire regije. Bare Starača i Odmut-Tišina prije rata su pripadale općini Bosanski Šamac, a sada Starača pripada federalnom dijelu općine Odžak, dok Odmut-Tišina pripada i općini Šamac i općini Domaljevac Šamac a dijele različite sudbine. Zaštita prirode u Posavini sve više prelazi entitetske granice u Posavini, što se očituje na projektu oživljavanja tog prirodnog bogatstva i bogatog biodiverziteta Posavine. Zahvaljujući Udrugama za zaštitu prirodne baštine, naročito njemačke Euronature pokrenut je projekt po kojem su vraćena u Posavinu goveda pasmine posavsko-srijemski Podolac. Na tome se nije stalo pa se sve realnijim čini i projekt oživljavanja zapuštene bare Starača sa bogatim prirodnim potencijalom zbog koje je zovu nazivaju i Posavski kopački rit.

posavski podolac

Ugrožene vrste ptica

Na prostoru općine Šamac kompleks bara Tišina-Odmut nakon više od deset godina upornog angažmana Društva za zaštitu biodiverziteta proglašen je zaštićenom zonom i to je projekt koji bi mogao biti primjer i drugim lokalnim sredinama kako zaštiti prirodu. -Sve naše aktivnosti počele su negdje oko 2008. godine i usmjerene su na zaustavljanje negativnih procesa nestajanja ovakvih područja odnosno močvarnih staništa u cijeloj Posavini a posebno na našem području nepobitno nestaju. Tu postoje negdje tri do četiri globalno ugrožene vrste ptica, s druge strane imamo negdje blizu dvjesto vrsta močvarnih biljaka. Ja bih izdvojio samo jednu vrstu Raznorotku, recimo jednu vrstu paprati sličnoj djetelini koja opstaje samo na ovom području i na još tri četiri lokaliteta, pojašnjava Jovica Sjenčić, predsjednik Društva za zaštitu biodiverziteta Banja Luke.posavska staraca1

Bare prirodni fenomen

Prirodni fenomen bara u Posavini kriju brojne endemske vrste uz rijeke Bosnu i Savu na sjeveru BIH. Istraživači i ekolozi ovdje imaju pune ruke posla zbog bogatom biodiverziteta područja, no još uvijek turistički segment ostaje zanemaren dajući prioritet gospodarstvu, te ustupajući pred najnovijim zdravstvenim izazovom današnjice – pandemijom koronavirusa. Mozaik močvara podržan je i iz europskih donacija. Također, potpora je data organskoj poljoprivredi kao i prirodnom uzgoju goveda.-Treba prići organskoj poljoprivredi koja ne samo da ne bi oštećivala ove vodene i druge strukture bare, nego bi obogaćivala čitavo ovo područje, ističe Ivo Blažanović iz Službe razvoja općine Šamac koji se posebno angažirao na promoviranju eko projekata i razvijanju eko turizma.posavska staraca

Eko turizam

-Trudit ćemo se da razvijamo eko turizam kroz promatranje zaštićenih vrsta, fotografiranje, izletišta, razvijanje organske proizvodnje i svega toga što nosi zajedno sa ovim zaštićenim područjem, kaže Slađana Mišić, načelnica Službe za lokalni ekonomski razvoj općine Šamac. Zadovoljstvo pokretanjem ovakve vrste projekata ne skrivaju ni u Grebnicama.-Vidim u zadnje vrijeme i povećan interes općine Šamac i načelnika općine i njegovog kabineta u z njihovu pomoć i pomoć naše mjesne zajednice i svih međunarodnih donatora. Uz malo dobre volje mislim da se na ovom području može napraviti iznimna turistička destinacija koja može staviti u prioritet tradiciju, ekologiju, zaštićenu prirodu, ističe Đuro Ivanović, mještanin i aktivista Grebnica.

Za Posavinu.org piše: Nada Koturić