Odžak
Typography

Sarajevo, 3.12.2018. godine

OBAVIJEST ZA JAVNOST

Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Donja Dubica, Vojskova i Trnjak Zorice iz Općine Odžak;

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Donja Dubica, Vojskova i Trnjak Zorice iz Općine Odžak da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Orašju. Javnom objavom Općinskog suda u Orašju je dana 30.11.2018. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovim prilikom pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 29.1.2019. godine.

Prijave se mogu izvršiti u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Orašju u Izdvojenoj organizacijskoj jedinici u Odžaku na adresi: Glavni trg bb, Odžak, svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Donja Dubica, Vojskova i Trnjak Zorice iz Općine Odžak čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.