Orašje
Typography

Općina Orašje je uspostavila interaktivnu platformu e-Dijaspora u sklopu koje su e-matičar i e-registar dijaspore. Uspostavljanjem online interaktivne platforme e-Dijaspora, Općina Orašje nastoji omogućiti što bolju suradnju i komunikaciju, te jačati veze prema dijaspori. Cilj je izrada baze podataka pravnih subjekata porijeklom iz općine Orašje, kako bismo napravili poveznicu u području očuvanja naše tradicije, kulture i običaja, ali i pokrenuli gospodarsku suradnju poduzeća iz cijeloga svijeta sa lokalnim partnerima, navode u općini Orašje.

opcina orasje

E-Dijaspora pruža učinkovit i kvalitetan servis, tako da osobe koje borave u BiH ili inozemstvu, a čije se matične knjige vode na području Federacije BiH, izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga mogu naručiti putem elektronskog obrasca „e-Matičar Općine Orašje“, s mogućnošću dostavljanja na kućnu adresu u cijelom svijetu. Uputstva za popunjavanje elektronskog obrasca, te načina plaćanja se nalaze na web stranici e-matičara. Ova aktivnost je podržana kroz projekt Dijaspora za razvoj, koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i Agencijom za migracije (IOM), izvijestili su iz općine Orašje.

Osobe koje borave u BiH ili inozemstvu, a čije se matične knjige vode na području Federacije BiH, izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga mogu naručiti putem elektronskog obrasca „e-Matičar Općine Orašje“. Izvod iz matične knjige rođenih, matične knjige vjenčanih, te iz matične knjige umrlih, zatim uvjerenje o državljanstvu ili uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, možete dobiti putem elektronskog obrasca. Traženi dokumenti će biti dostavljeni putem pošte, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom na adresu naznačenu u vašem zahtjevu. Uputstvo za popunjavanje elektronskog obrasca, te način plaćanja se nalaze na web stranici e-matičara”, stoji u dopisu iz Općine Orašje.

Agencijsko izvješće