04
Sat, Jul

Pejo Gašparević
Typography

pejo gasparevic gipSvečanost obilježava ja 20. obljetnice 104 HVO brigade iznjedrila je krupno pitanje – treba li Domaljevcu moralna obnova? Poticaj za takvo pitanje i traženje odgovora na njega izvire iz  propovijedi vojnog ordinarija mons. Tome Vukšića u kojoj je na sugestivan način zazvao ponovo rođenje Domaljevca ne u fizičkom nego u moralnom smislu.

Piše: Pejo Gašparević


“Odzvanja danas ovdje također u Domaljevcu – treba da se rodite ponovno. Potpirujte vjeru, budite jedno srce i jedna duša. Draga braćo i sestre, u našem narodu treba da bude jedno srce i jedna duša”, istaknuo je mons. Vukšić služeći misu u Domaljevcu.

Ne gubeći iz vida kontekst u kojem su izrečene ove poruke – na misi zadušnici za poginule i umrle branitelje 104. HV0 brigade, jasno je da u njima odjekuje i otpor nesretnom raskolu nastalom u povodu 20. obljetnice ove HVO brigade.

Zapravo u biskupovim riječima “u našem narodu treba da bude jedno srce i jedna duša”,  provejava i aluzija kako u općini Domaljevac-Šamac treba biti “jedan HVO” a ne “dva”. 

Drukčije rečeno, 104. HVO brigada je “jedno srce i jedna duša”  žitelja općine Domaljevac-Šamac. Nema niti potrebe niti razloga od 104. HVO brigade  mijesiti nikakve dvije 104. HVO brigade. Uloga 104. HVO brigade je prevažna i protivi se eventualnom njenom drobljenju. Žrtve 104. HVO brigade su prevelike da bi se dopustilo njeno r aspršivanje. Time se želi reći kako 104.-oj HVO brigadi treba udahnuti nove količine “kisika”  za integrativnu misiju, a ne raslojavanje. To se tiče svakog pojedinačno i sviju skupa.  


Posebice se važnim čini razmotriti biskupove riječi kako u Domaljevcu odzvanja –“treba da se rodite ponovno”.  Po biskupovom pojašnjenju, pod novim rođenjem ne misli se  na novo biološko rođenje, nego se misli na ono što bi se moglo nazvati “moralno rođenje”.


“Kad nam se dogodi da se, zahvaljujući Gospodinu, riješimo jednog teškog problema-osobnog, obiteljskog, narodnog, crkvenog ili bilo kojeg drugog, kažemo nanovo se rodio-kao da sam se opet rodio”, rekao je također u propovijedi u Domaljevcu mons. Vukšić.


I ove biskupove riječi imaju snažnu  sugestivnu dimenziju, jer nesuglasja glede 20. obljetnice 104. HVO brigade su poprimila obilježja “teškog problema” kojeg se treba što žurnije osloboditi i “nanovo se roditi”.


Demonstracija nesporazuma u povodu obilježavanja 20. obljetnice 104. HVO brigade može se pretvarati u iscrpljujuću trakavicu i nepotrebno trošenje energije i nerava. No, moje je ponizno mišljenje kako te muke treba skratiti zaključkom – NE PONOVILO SE!


Za Posavinu.org piše Pejo Gašparević
19. 4. 2012.