D. Svilaj
Typography

Sarajevo, 15.6.2018. godine

OBAVIJEST ZA JAVNOST

Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Odžak i Donji Svilaj u Općini Odžak;

PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA

Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Odžak i Donji Svilaj u Općini Odžak da prijave svoja prava na nekretninama u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Orašju. Javnom objavom Općinskog suda u Orašju je dana 15.6.2018. pokrenuta procedura uspostave i zamjene zemljišne knjige. Ovim putem pozivamo sve osobe da prijave svoje nekretnine i to najdalje do 14.8.2018. godine.

Prijave se mogu izvršiti u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Orašju, na adresi Glavni trg bb svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na istu adresu.

Sud oglasom poziva građane da u roku od 60 dana od dana objave oglasa prijave svoja prava na nekretninama zemljišnoknjižnom uredu, i tu svoju prijavu dokažu podneskom u dva primjerka. Podnesak koji se dostavlja uz prijavu je najčešće ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju (original ili ovjerena kopija), odnosno isprava na osnovi koje je građanin stekao pravo vlasništva na svojoj nekretnini.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Odžak i Donji Svilaj u Općini Odžak čije je vlasništvo bilo upisano u Knjigu položenih ugovora, da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu po podacima novog premjera uvidom u istu, u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provoditi će se bez naplate sudske takse.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je pokrenula Projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg se provodi usklađivanje podataka iz katastra i zemljišne knjige. Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Više informacija na sljedećem linku

http://www.fgu.com.ba/hr/novosti-pregled/opcinski-sud-u-orasju-najava-uspostave-i-zamjene-zemljisne-knjige-za-katastarske-opcine-odzak-i-donji-svilaj-iz-opcine-odzak-273.html

 

fgu