Nada Koturić
Typography

ORAŠJE - „Promjene svadbenih običaja u toliškom kraju od 19. stoljeća do suvremenog doba“, naziv je doktorske disertacije koju je obranio posavske gore list fra Zvonko Benković, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju.

Uz maksimalnu ocjenu summa cum laude fra Zvonko je dobio osobite pohvale i za prosjek 5.00 tijekom studija. Rad je posvetio svojim roditeljima Evi i Marku. Na obrani su bili prisutni fra Zvonkina braća s obiteljima, braća iz Provincije te kolege sa studija. Doktorsku radnju fra Zvonko je pisao pod vodstvom profesorice Jasne Čapo Žmegač a obranio pred predsjednikom povjerenstva doc. dr .sc. Tihanom Rubić, prof. dr. sc. Jadrankom Grbić Jakopović i dr. sc. Jasnom Čapo Žmegač, znan. savj.fra zvonko 900

Svadbeni običaji

-Radnja je podijeljena u pet poglavlja u kojima se na osnovu istraživanja arhivske građe, sekundarne literature te vlastitih terenskih istraživanja, a na podlozi etnoloških i kulturnoantropoloških teorija i studija, analiziraju promjene u svadbenim običajima u Bosanskoj Posavini. Konkretno se te promjene u svadbenim običajima razmatraju na primjeru rimokatoličke župe Tolisa u razdoblju od 1884. do 2014. godine. Posebna se pozornost iskazuje analizi ekonomske strukture svadbenih običaja, kvantitativnoj analizi godišnjeg broja sklopljenih brakova temeljem podataka prikupljenih iz knjiga matica vjenčanih župe Tolisa te utjecaju crkveno-povijesnih prilika na mijene svadbenih običaja. Uz to se propitivala kompleksna uloga istraživača-etnologa i kulturnoga antropologa, svećenika i jednog od sudionika svadbi, pojašnjava fra Zvonko.          fra zvonko 1024 Udruga Hrabrost - Duh

Fra Zvonko je član je Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Što se njegove naobrazbe tiče već na samo početku tijekom osnovnog i srednjeg obrazovanja u Orašju bio je izniman. Završio je Filozofsko-teološki studij na Sveučilištu u Zagrebu, na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a također je završio i fakultet Kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nagrađen je za istraživanje usmene književnosti Hrvata u BiH, postao je i duhovnikom nevladine humanitarne organizacije Dječja udruga Hrabrost – DUH. Izniman je doprinos fra Zvonke u duhovnom središtu Posavine gdje je aktivno radio na osnivanju, projektiranju i oblikovanju muzeja pod krovom franjevačkom samostana u Tolisi „Vrata Bosne“ te uređenju knjižnice u Franjevačkom samostanu na Raščici. Šestu je godinu profesor je na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom, knjižničar i voditelj muzeja. Čestitke za izniman uspjeh fra Zvonki stižu i iz rodne Posavine.

Za Posavinu.org piše Nada Koturić