Nada Koturić
Typography

ORAŠJE - Vijest o tome da je sjeveroistočna Bosna bogata naftom i plinom nije novost jer o potencijalnim nalazištima tih energenata nagađalo se proteklih 130 godina. Čak su i neka svjetska naučna istraživanja vršena prije posljednjeg rata to potvrdila. Procjene utemeljene na znanstvenim istraživanjima govore da je BiH, uz južnu Crnu Goru i sjevernu Albaniju, najperspektivnije naftno-gasno područje od Urala do Sjevernog mora. Nije tajna kako su u mnogim dvorištima, osobito na tuzlanskom području nafta izvirala u dvorištima mještana, primjerice u Požarnici kod Tuzle i drugim mjestima. U Posavini su svojedobno bile i naftne bušotine u mjestima Brvnik i Obudovac kod Bosanskog Šamca (RS).Ne samo nafta. I plin je ono što su ljudi, kopajući bunare i tragajući za vodom pronalazili u svojim dvorištima.

Četiri lokacije

Iako su istraživanja pokazala da u Federaciji BiH ima više potencijalnih nalazišta, za sada su u fokusu četiri lokacije na kojima bi se vršilo istraživanje. Koncesije će biti dodijeljene za četiri bloka, odnosno lokacije koje se nalaze na području Dinarida u Zapadno-hercegovačkom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, zatim druga lokacija na području Tuzle, te još dvije lokacije na području Odžaka i Orašja u Posavini. Neke procjene govore da na području Orašja, Odžaka, Lopara i tuzlanske regije leže milijuni tona nafte. To je ogromno prirodno bogatstvo zbog kojeg se u svijetu vode ratovi, no u BiH i nakon 130 godina ono je neiskorišteno. No ipak se nešto pokrenulo. Naime, koncem svibnja istječe rok do kada zainteresirane kompanije moraju dostaviti ponude na međunarodni tender Ministarstva energije, rudarstva i industrije F BiH raspisan 7. siječnja.

nafta1 900

„Crno zlato“ u Posavini

Akademik, donedavni direktor Federalnog zavoda za geologiju (prije 15 dana u mirovini) i redoviti  profesor na fakultetu veliki je znalac teme energetskih resursa BiH, pa smo potražili odgovore o tome koliko je realna priča o postojanju  „crnog zlata“ u Posavini. -Na osnovu svih dosadašnjih rezultata istraživanja nafte i plina u BiH područje Posavine izdvojeno je kao perspektivno za mogućnost pronalaska ekonomski interesantnih nalazišta nafte i plina. Prema odluci Vlade FBiH na području Posavine izdvojena su dva istražna bloka koja su predmet natječaja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju. To je područje Orašje ( blok 1.) i područje Odžaka (blok 2.) ukupne površine od preko 200 km2. Dosadašnji rezultati ukazuju da su utvrđene pojave nafte u bušotinama koje su izvedene od prije 40-tak godina i određena geofizička istraživanja ukazala su na postojanje nafte i plina. Postoje procjene koje je radila jedna engleska naftna kompanija koja je izdvojila oraško područje za detaljna geološka istraživanja nafte i plina. Procjena je da se može očekivati oko 100 milijuna barela nafte, međutim bez istražnih bušotina ne može se donijeti konačan zaključak. Dubina istražnih bušotina mogla bi biti oko 2,5 km. Mi očekujemo u ovom postupku dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju javljanje naftnih kompanija, osobito na području Orašja. Do sada su interes pokazale kompanije koje već imaju koncesije na području Hrvatske i Mađarske, ali i iz Italije, Japana, Malezije, Kanade i još nekih zemalja. kazao nam je prof. Hrvatović.

nafta 2 900

Na putu tendera koronavirus

Tenderskom dokumentacijom koncem svibnja predviđeno je zatvaranje koncem svibnja zatvaranje tendera uz mogućnost produženja zbog korona virusa. Plan je Vlade F BiH da do kraja ove godine sklope ugovor sa naftnom kompanijom za istraživanje i eksploataciju a nakon toga slijedi izrada projektne dokumentacije. Zakonski rok da naftna kompanija mora izvesti istraživanja u maksimalnom roku je od šest godina, što ne isključuje da to urade i ranije u ovisnosti od rezultata prvih istraživanja. Ukoliko se pronađe ekonomski interesantno nalazište nafte eksploatacija se, smatra akademik Hrvatović, u Posavini može očekivati za oko šest do sedam godina.

Geotermalna energija

Naftno geološka istraživanja vrlo su kompleksna i zahtjevaju modernu tehnologiju. Dobivaju se rezultati o geološkom sastavu cijelog područja a osobito je interesantno za geotermalnu energiju. -Područje Posavine poznato je po potencijalu geotermalne energije. Poznata je bušotina Domaljevac sa temperaturom od 92 stupnja, a kompletna raspoloživa termalna snaga na području Županije Posavske je oko 8,8 megavata termalnih. Prognoza termalne snage za Posavinu je oko 35 megavata termalnih. Sve je to geotermalna energija sa dubokih horizonata, preko 1000 m. Postoji i pretpostavka  postojanja plinski geotermalnih potencijala na području Domaljevca, Odžaka i Orašja na dubini od 200 do 300 m i sa vodom temperature od 20-25 stupnjeva. To je područje  sa potencijalno jakom geotermalnom energijom, a kao obnovljivi izvor energije to je svakako budućnost. Zainteresiranim investitorima potrebna je u svemu administrativna pomoć kako bi krenuli u istraživanje zahvatanja geotermalne energije, jer velika je šteta što se ovaj bogati prirodni posavski resurs ne koristi, zaključuje prof. Hrvatović. U ovoj naftnoj priči mnogi vide nadu u bolje sutra.

Za Posavinu.org piše Nada Koturićnaftne pumpe 1024