Pejo Gašparević
Typography

Staklenici u Domaljevcu su postali važna vijest za pučanstvo Općine Domaljevac-Šamac kako u Zavičaju tako i u Dijaspori na početku Gospodnje 2021. godine. Kako je izvijestila službena Općinska stranica , Studija korištenja geotermalne energije u Općini Domaljevac-Šamac našla se na popisu projekata  koje je  Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH  odabrao kao  korisnike na temelju provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu.


Ovom odlukom Federalnog Fonda za zaštitu okoliša,  Općini Domaljevac-Šamac, osim Studije korištenja geotermalne energije,  odobrena su još dva projekta: Glavni projekt vodovodne mreže u naseljima Grebnice i Bzik (izrada projektne dokumentacije) i Energetska učinkovitost zgrade Općine Domaljevac-Šamac, faza II.

plastenici

Ukupna visina dodijeljenih sredstava za ova tri projekta iznosi 111.960,00 KM, a Općina je, kako je navedeno na  službenoj stranici,  prema projektnoj dokumentaciji dužna sufinancirati navedene projekte.
To  su informacije koje su ohrabrujuće. No, ovom prigodom   usredotočit ću se na  Staklenike i termalnu vodu jer su oni  na poseban način i važni i zanimljivi za gospodarske perspektive Općine  Domaljevac-Šamac i potencijalne investitore. Zapravo, poticaj mi je dao jedan dokument napravljen još 2009. godine  a u kojem se, u dijelu pod naslovom "Mineralne, termalne i termomineralne vode,"  spominje  u tom kontekstu šest  puta  Domaljevac.  Riječ je o Strategiji upravljanja vodama Federacije BiH koja je 2009. godine  izrađena u formi nacrta za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odnosno Agencije za vodno područje rijeke e Save (Sarajevo) i Agencije za vodno područje  Jadranskog mora (Mostar).

Domaljevac se najprije spominje pri navođenju ležišta (tople vode)  koja su "djelomično istražena s provedenim manjim ili većim opsegom bušenja."

Potom je  Domaljevac  uvršten u ležišta  za koja su urađena "balneološka ili druga stručna  mišljenja o mogućnosti primjene voda."

NAPOMENA: Balneološka mišljenja se tiču ljekovitog učinka i termalne vode. Prema tumačenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, balneologija i klimatologija su znanosti koje proučavaju prirodne ljekovite činitelje kopna, mora i atmosfere te načine i rezultate njihove primjene na zdrav i bolestan ljudski organizam. Prirodni ljekoviti činitelji, kao dijelovi prirode, povoljno djeluju na očuvanje i unapređenje zdravlja, poboljšanje vrsnoće života te na sprečavanje i liječenje različitih bolesti kao i  oporavak i rehabilitaciju od njih. Prema naravi, dijele se u klimatske, morske i topličke (balneološke) činitelje.

Nakon spominjanja  Domaljevca u kontekstu posjedovanja ljekovite termalne vodi, slijedi svrstavanje  Domaljevca u ležišta  "na kojim su vršena  djelomična izotopska ispitivanja."

staklenici 900

NAPOMENA:  Prema stručnim tumačenjima, izotopi su atomi istog elementa koji imaju isti broj protona i elektrona, a različit broj neutrona,imaju ista kemijska ali različita fizička svojstva. Oni stoje na istom mjestu.
Nadalje, Domaljevac se spominje među ležištima na kojima se vrši  "termoenergetsko korištenje toplinskim pumpama" na lokacijama termomineralnih voda.
Domaljevac je  naveden i kao mjesta gdje se "termomineralne  vode kao termoenergetski izvor  koriste za toplifikaciju  staklenika."

"Na nekim nalazištima, koja su u eksproprijaciji , su izvršena istraživanja, bušenja  i  elaboriranja bez odobrenja za istraživanje, eksploataciju  i verifikaciju rezervi (Domaljevac)," navodi se također u ovom dokumentu (nacrtu) iz 2009. godine.

U tom se dokumentu iznosi podatak  kako u Federaciji BiH postoji oko 300  izvora i bušotina ovakvih voda (mineralnih, termalnih i termomineralnih) od kojih je 100  nedovoljno, a 100 poputno neistraženo te je očito potrebno veliko polje rada  na ovim resursima.

"Zbog toga je neposredno evidentirana potreba  za intenziviranjem istraživanja  i korištenja voda," poručuje se u ovom strateškom dokumentu.
Kako se obrazlaže  u  dokumentu, ove vode predstavljaju "izuzetno prirodno blago, koje se može koristiti u raznim gospodarskim djelatnostima, ali i za izvor pitkih, mineralnih i ljekovitih voda."
Imajući u vidu ove dijagnoze iz Strateškog dokumenta,   zagovaranje izrade  Studije korištenja geotermalne energije  dobiva na važnosti, tim prije što sad dodjeljuju i financijska sredstva kao pomoć za tu Studiju koja bi trebala trasirati perspektive prirodnog blaga koje Domaljevac posjeduje.

"Studija korištenja geotermalne energije dat će nam sve potrebne podatke o trenutnom stanju ovog resursa, kako bismo nakon rješavanja  imovinsko pravnih odnosa imali svu potrebnu dokumentaciju za investitore i maksimalno ubrzali ovaj proces,"  izjavio je načelnik Općine Domaljevac-Šamac.staklenici

Treba primijetiti kako  se ovdje govori o "maksimalnom ubrzanju ovog procesa" nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa. To je obećavajući signal koji obnavlja nadu u bolje dane.

Čini se kako bi izrada ove Studije mogla imati učinak  stvaranja povoljnijeg  ozračja na području Općine Domaljevac-Šamac u vezi gospodarske perspektive.  Domaljevački Staklenici i  termalna  voda koja se nalazi  na području tih staklenika prirodni su  resurs kakav bi mnogi poželjeli imati. Slobodnije govoreći, taj resurs, ako se bude dobro upravljalo njegovim prirodnim kapacitetima te  ako  ga se stavi u planove gospodarskog oporavka naše Općine , može potencijalno  postati   pozitivna  prekretnica za kojom žude mnogi kako u Zavičaju tako i u njegovoj Dijaspori.

Za Posavinu.org piše Pejo Gašparević
10. siječnja 2021.