Pejo Gašparević
Typography

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Nakon obavljenih konzultacija postignuto je suglasje da će se Svjetski kongres Općine Domaljevac-Šamac i Dijaspore (konferencijski dio) održati 27. srpnja 2021. godine u 10 sati u Domaljevcu.
Planirano je da na ovogodišnjem okupljanju Svjetskog kongresa Općine Domaljevac-Šamac i Dijaspore predložimo sljedeći dnevni red:


1. Termalna voda kao važan gospodarski resurs
2. Bara Tišina i rijeka Sava kao potencijalni turistički resursi
3. Razmatranje mogućnosti za demografski oporavak na području Općine Domaljevac-Šamac
4. Perspektive sporta u Zavičaju
5. Razno
Dnevni red može biti dorađen ako se za to ukaže potreba.svijestski kongres opcine domaljevac

Po završetku konferencijskog dijela Kongresa planirano je ugodno druženje uz prigodni domjenak i degustaciju.
Poduzetnik Pejo Gašparević (Austrija) samoinicijativno se javio i ponudio da će sponzorirati trošak domjenka prilikom druženja. To je Pejina gesta koja zaslužuje respekt te vjerujemo kako bi ona mogla biti poticajna i za druge koji žele pomoći. Uvijek je DOBRO ČINITI DOBRO.

Podsjećamo kako su se svi članovi Inicijativnog odbora nedavno složili da ovogodišnji, drugi po redu Svjetski kongres Općine Domaljevac-Šamac i Dijaspore, organiziramo u konferencijskom dijelu te da zbog epidemioloških neizvjesnosti i rizika od masovnijeg okupljanja građana ovaj put preskočimo organiziranje koncerta. Vodstvo Općine Domaljevac-Šamac, koja je institucionalni partner ove manifestacije, složilo se s ovakvom odlukom Inicijativnog odbora.

Inicijativni odbor Svjetskog kongresa Općine Domaljevac-Šamac i Dijaspore je predan svojim principima u zauzimanju za stvaranje pozitivnog ozračja u razvijanju međusobnog poštivanja i uvažavanja kako u Zavičaju tako i u Zavičajnoj Dijaspori. Mi zagovaramo civilizirani i kultivirani pristup u prevladavanju poteškoća.

Svjetski kongres Općine Domaljevac-Šamac i Dijaspore pripada svakomu tko je zainteresiran za OPĆE DOBRO našeg Zavičaja i njegove Dijaspore. Svačiji doprinos u tom smislu znat ćemo cijeniti.

Inicijativni odbor Svjetskog kongresa Općine Domaljevac - Šamac i Dijaspore: Ivo Piljić (Kanada), Mladen Madžarević (Kanada), Pejo Gašparević (poduzetnik - Austrija), Marijan Ćošković (Švicarska), Matija Gašparević (BiH), Mato Topić (Njemačka), Marko Lukić (Hrvatska) i Pejo Gašparević (Novinar- Hrvatska).

Za Posavinu.org piše: Pejo Gašparevi
30. lipnja 2021.