P. Mahala
Typography

Evo vam u ruke i novi br. 44 biltena „Mir“. Nalazimo se u vremenu Božića. Došao je u optimizmu. Izbori su završili u RH.po čemu se vidi da je narodu olaknulo. Sretan je hrvatski narod da je otišla nenarodna vlast a da je došla narodna vlast.
Generacija misnika, 1976. godine slavi 2016. godine 40 godina misništva u tu generaciju spada i pisac ovih redaka i sastavljač ovoga biltena.

Planiran je put u Rim-Vatikan, gdje bi nas trebao u audijenciju primiti sv. Otac papa Franjo. I u ovome biltenu ima izvješća sa patrona župa iz Doborskoga dekanata.

Kroz kratko vrijeme opsluživao sam kao upravitelj župe župu Brusnica. Punih šest mjeseci pastorizirao sam u toj župi. Naslijedio me je u župi Brusnica prof. Juro Babić, koji je došao iz Sarajeva i preuzeo župu. Dekret i primopredaja župe dogodili su se u dva dana.
Za božićne blagdane bio sam na ispomaganju blagoslova kuća i stanova u župi u Sl. Brodu – Bl. Alojzija Stepinca i u župi Bošnjaci – sv. Martina kod Županje.

Ivan Ravlić, župnik u Pos. Mahali

Preuzimanje BILTENA u PDF Formatu