Prud
Typography

Dvije godine nakon katastrofalnih poplava u B. Posavini još su u tijeku radovi na saniranju nasipa. Nakon poplava rekonstruirane su kritične točke proboja nasipa, kao i kritična mjesta njegovog oštećenja no još uvijek je ostalo oko 16 km nasipa koji, tvrde stručnjaci, ne udovoljava kriteriju zaštite od stogodišnjih voda s nadvišenjem od 120 cm. Aktualno je angažiranje Agencije za sliv rijeke Save na rekonstrukciji nasipa na ušću Bosne u Savu.

Izgradnjom novoga bedema na rijeci Bosni, tvrde, posve će se promijeniti okolnosti i unaprijediti zaštita od poplava. U Prudu na ušću rijeke Bosne u Savu, koji je uz Vidovice, Kopanice i Domaljevac najviše stradao od poplava, rekonstrukcijom savskog nasipa od tri km i izgradnjom bedema na lijevoj obali rijeke Bosne dobit će se najkvalitetnija zaštita od poplava. Poslovi su ovih dana u punom jeku.

- Nakon ove rekonstrukcije mislim da će prostor odžačke Posavine biti u potpunosti, uz dobro održavanje, lišen utjecaja visokih voda rijeka Bosne i Save, kaže Ante Grgić iz Vodoprivrede Posavina d.o.o Odžak. Trajnost rješenja rekonstrukcije nasipa s tzv. gabionima (dimenzije 2 m x 1 m x 1 m) iznimno je kvalitetno rješenje, tvrdi dipl. ing. Boris Zelić. Rekonstrukciju nasipa izvodi odžačka Vodoprivreda sredstvima iz europskih fondova koje je osigurala Agencija za sliv rijeke Save Sarajevo.

nasip usca bosne900

Grgić objašnjava da je u idućoj godini planiran nastavak rekonstruk

cije nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od 5 do 5,5 km. Tim projektom rješava se jedan od najvećih životnih problema Posavaca koji žive na tom posavskom području, jer baš ta lijeva obala rijeke Bosne na ušću često je izložena plavljenju prilikom svakog podizanja vodostaja rijeka Save i Bosne.

U cilju smanjenja rizika od katastrofalnih poplava, kakve su bile 2014., na cijelom 

prostoru PŽ-a nužno je izgraditi sustav koji će povećati stupanj zaštite od visokih voda Save i Bosne, kao i od zaobalnih voda. Posavci očekuju da će AVP rijeke Save nastaviti s rekonstrukcijom.